KOCIOŁ INDUKCYJNY

ŹRÓDŁO CIEPŁA W ELEKTROCIEPŁOWNICTWIE

źródło „zielonego ciepła”

z „zielonej energii elektrycznej”

ZALETY

  • Wysoka efektywność nagrzewania.
  • Płynna regulacja mocy kotła.
  • Mała innercja cieplna czynnika grzewczego w stosunku do kotła rezystancyjnego.
  • Możliwość zdalnego przeprowadzenia kontroli serwisowej.
  • Możliwość magazynowania ciepła w zbiorniku oleju termalnego (magazyn wysokotemperaturowy) lub w zbiorniku wodnym.
  • Możliwość zbudowania sieci rozproszonych magazynów ciepła w pobliżu ogrzewanych obiektów.

Awarie centralnych sieci ciepłowniczych często wymagają rozkopania ulic miast, co jest zadaniem kosztownym i społecznie uciążliwym.

Brak ciepła w mieszkaniach i problemy komunikacyjne w mieście, przekładają na większe koszty życia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej.

Te problemy mogą być wyeliminowane za pomocą elektryfikacji węzła ciepłowniczego

Proponowane zastosowanie kotła indukcyjnego ukierunkowane jest na jego zabudowanie w węźle ciepłowniczym budynków wielorodzinnych. Parametry wyjściowe kotła mają być takie jak z sieci ciepłowniczej.

Pozwoli to na zastąpienie ciepła z sieci ciepłowniczej ciepłem z kotła indukcyjnego w miejscu przyłączenia sieci do budynku, bez ingerencji w instalację Co i CWU w budynku.

dowiedz się więcej

chętnie odpowiemy na pytania

Mobilny Zestaw Elektrociepłowniczy

  • Awaria sieci ciepłowniczej PEC, zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne, nie musi skutkować brakiem ciepła CO i CWU podczas usuwania tej awarii