Mobilny Zestaw Elektrociepłowniczy

Alternatywą zasilania budynków w przypadku ich odłączenia od sieci ciepłowniczej w okresie usuwania awarii,
jest autonomiczny, mobilny zespół elektrociepłowniczy,
umieszczony na platformie kołowej, który jest podłączany do węzła ciepłowniczego budynku

Proponowane dwie wersje rozwiązania mobilnego zespołu elektrociepłowniczego:

Zaletą drugiego rozwiązania jest własne zasilanie kotła indukcyjnego oraz wysoka sprawność przetwarzania energii chemicznej paliwa w ciepło ( około 85 %).

Parametry techniczne:
  • moc elektryczna kotła indukcyjnego – 100 kW,
  • sprawność kotła indukcyjnego – 95 %,
  • łączna moc cieplna autonomicznego mobilnego zespołu elektrociepłowniczego –
    około 210 kW,
  • sprawność przetwarzania energii cieplnej paliwa w ciepło użytkowe – około 85 %